Stress & Lugn och ro

Vad är Stress egentligen? Det undrar många. Jag har fått den frågan många gånger i mitt jobb. Det är ett ord som används mycket i vårt dagliga liv, men ändå är lite luddigt.

Förenklat kan man säga att Stress skapas när kraven från oss själva eller omgivningen inte är i harmoni med våra resurser.

Det finns olika typer av stress så som exempelvis;
1. Tidsstress – problematiken att få dagens timmar att räcka till.
2. Relationsstress – när relationerna till familj/vänner inte fungerar.
3. Ekonomisk stress – när pengarna inte räcker hela månaden t ex.
4. Brist på kontroll – när vi själva inte har inflytande över vår arbetssituation eller vad som händer med våra tonåringar t ex.
5. Teknisk stress – det ständiga inflödet via mail, tv, tidningar och radio. Från att förr bara ha behövt “bry sig om” sin by, har vi med tiden ökat vår medvetenhet och därmed tvingas vi “bry oss om” även katastrofer och hemskheter som sker allt längre bort. De negativa nyheterna ökar därmed.
Mobiltelefoner – att alltid finnas tillgänglig.
6. Biologisk stress – kan vara t ex smärta, rökning, alkohol och exponering för gifter och annan kemisk påverkan i industrin är alla källor till en stress för kroppen och dess organ.

Som sagt Stress kan vara så många saker, och är också individuell. Det som stressar mig kanske inte alls stressar dig och tvärtom. Det är därför ingen vits att jämföra sig med någon annan.
Alla har vi ju också olika fullt i vår “stressbägare” varje dag. Den som har t ex en kronisk smärta, därtill sover dåligt och dras med ständigt dålig ekonomi har ju sin bägare relativt full hela tiden. Då behövs inte så mycket för att bägaren ska “rinna över”.

Stress är från början en livsnödvändig reaktion för att överleva en utsatt situation. Kroppens reaktioner nu är detsamma som under stenåldern när vi som ett exempel skulle strida mot björnen. Problemet i vår tid är bara att björnen oftast är utbytt mot en stress som inte är lika påtaglig, och som inte försvinner efter en strid.
Under stenåldern slog stressknappen på när vi stred mot björnen, och stängdes av när den var fälld, bortjagad eller vi själva gömt oss i säkerhet.
Idag stänger vi sällan av vår stressknapp, utan stressen står ständigt på och kroppen är i stridsberedskap.

När stressen startas i kroppen, oavsett orsak, så börjar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol att tillverkas och förs ut i kroppens system. Detta aktiverar kroppens “kamp och flykt system”, det sympatiska nervsystemet.

Detta leder till att;
1. Hjärtfrekvensen ökar, blodkärlen dras ihop och blodlevringsförmågan ökar
2. Andningsfrekvensen ökar och du tar också enstaka riktigt djupa andetag, för att öka syresättningen.
3. Muskler spänns
4. Blodet omfördelas från mage/tarm/inälvor till muskler, hjärta och lungor.
5. Frisätter fettsyror och socker ut i blodbanan och ökar halten av skadligt kolesterol.
6. Pulsen ökar
7. Blodtrycket ökar
8. Höga halter av stresshormoner utsöndras samtidigt som könshormoner, insulin och tillväxthormoner minskar=minskad fertilitet och s k “falsk diabetes”

Dessa reaktioner var mycket relevanta vid strid och ser till att vi inte förblöder, att vi får mer syre till kroppens muskler, och snabb energi ut i blodet. Systemet går på högtryck. Och vem har tid att prioritera matsmältning om vi är i strid på liv och död?

Men om stressen inte får stängas av ibland så kroppen får återhämta sig, finns risk för att dessa så i det akuta läget bra reaktionerna, istället leder till att vi blir sjuka.

Långvarig, kvarstående stress kan ge;
1. Hormonstörningar
2. Övervikt/bukfetma pga att fettreserver omfördelas till magen.
3. Högt blodtryck
4. Ökad risk för hjärtinfarkt
5. Huvudvärk och yrsel
6. Magkatarr och tarmbesvär
7. Sömnbesvär
8. Försämrat minne
9. Missbruk av mat/alkohol/tobak
10. Ångest, oro, depression
11. Muskelvärk
12. Försämring av astma och allergi
13. Sänkt immunförsvar

Det sker ju också en rad psykiska reaktioner på stress, såsom;
1. Ilska och irritation
2. Oro, depression
3. Beroende av andra, uppgivenhet, apati

Vid flyktreaktion frisätts mycket kortisol som frisätter blodsocker och fettsyror som på sikt gör dig orkeslös samt ger nedsatt minne och koncentration.

 

 Hur vi kan skapa återhämtning och balans i livet?

När vi aktiverar Lugn och ro-systemet, parasympatiska systemet, så bildas välbefinnande-hormoner i kroppen såsom Oxytocin och Endorfiner.

Det leder till att;
1. Stresshormonsnivåerna inte bara balanseras upp, utan sänks.
2. Blodtrycket sjunker (om det behövs, kroppen är finurlig)
3. Smärtkänsligheten sänks och vi tål smärta bättre!
4. Vi blir mer sociala
5. Vi får en bättre inlärningsförmåga
6. Effektivare matsmältning, och kroppens näringsdepåer fylls.
7. Ökad blodgenomströmning i hud och slemhinnor, men minskar i muskler.
8. Bättre läkningsförmåga
9. Ångest dämpas
10. Pulsen sänks

Många studier har gjorts bl a på råttor (som vanligt) där man masserat små råttor och sett att de frisätter välbefinnandehormoner. Den råttan blev lugnare och socialare, men man såg också att andra ville umgås med den masserade råttan. Lugnet spred sig! Det kan man ju uppleva i ett hem där mamman är lugn också, att barnen blir lugna. Eller om en nunna eller Dalai Lama eller annan andlig person kommer in i rummet och ett lugn sprider sig. Man tror att vi ev utsöndrar något i luften (precis som vi gör med könshormoner) som påverkar andra när vi är lugna. Man har också forskat på unga pojkar med ADHD som hade svårt att interagera med sina klasskamrater och hålla koncentrationen på lektioner. De fick då massage på fm i skolan. Man kunde då se att de fick lättare med kompiskontakter och bättre skolresultat. Sedan fick eleverna massera varann, vilket var än bättre, då det skapade lojalitet ungdomarna emellan. Just lojalitet har man forskat på i en rolig studie på ett bibliotek där kvinnan i lånedisken berörde låntagarnas hand vid hälften av lånetillfällena. Man kunde då se att de som fått en strykning på handen, i mycket större grad lämnade boken i tid än de som inte fått någon beröring! :-)

Vad kan då ge oss vila, återhämtning och därmed Lugn och Ro?
(verifierat i forskning)
1. Massage och beröring
2. Meditation
3. Avspänning
4. Vatten ( att tex flyta i varmt vatten)
5. Värme
6. Positivt tänkande
7. Tilltro till sig själv och andra
8. Lugn musik
9. Fysisk träning
10. Akupunktur/akupressur
11. Qi gong, Yoga, Tai chi
12. Stillhet och bön
13. Naturupplevelser
14. Mat
15. Alkohol

Tänk så fantastiskt att vi bara genom att tänka positivt och tro på oss själva kan frisätta välbefinnandehormoner och må både fysiskt och psykiskt bättre!
De flesta sakerna på listan kan man helt själv klara av, vilket ger oss en känsla av self-empowerment! För att träningen ska ge frisättning av välbefinnandehormoner måste vi träna i ca 20 minuter minst. Naturligtvis är det bra för hälsan med en 10 min promenad, men du når inte frisättningen på samma sätt. Lugn musik använder sig ju filmskaparna av, då ditt hjärta och känslostämning lätt går in i musikens takt och känsla. Tänk bara på hur du reagerar på den ljuva stråkmusiken vid en romantisk scen samt det höga rytmiska snabba crescendot vid t ex Hajen-filmerna.
Att mat ger frisättning har kanske många märkt… Vi tröstar oss med en bulle, en påse chips mm. Pga att det faktiskt fungerar…vi får frisättning av välbefinnandehormoner. Att äta kallas ibland “den inre massagen”. Om det blir till ett problem gäller det att se till att få sin frisättning från något annat. Ofta är det just hormonfrisättningen vi är ute efter, helt omedvetet. Att alkohol frisätter är ju också fakta, men bara i början. Dricker du för mycket och för ofta byts det till en ångest istället. Så om du börjar dricka för att “gå ner i varv” så bör du lyssna på varningsklockan. Men om du dricker ett glas eller två till en god middag ibland så kan det bidra till ett gott välbefinnande. Om du inte har problem med alkohol, då är det oftast bättre att avstå helt.

Min favorit för att frisätta är ju inte helt otippat Mindfulness :-D . Den innehåller ju både Meditation, avspänning, yoga, positivt tänkande, tilltro och stillhet!

Annonser
Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s