Böcker

Rekommenderade böcker

Jag rekommenderar bara böcker som jag själv har läst och finner positiva.

Jag rekommenderar böcker inom både Mindfulness, hälsa, Basal Kroppskännedom och trädgård. Om ni undrar något kring någon bok eller vad som kan passa just Dig, så får du gärna ställa en fråga. Jag svarar utifrån min bästa förmåga, ibland vet jag mer ibland mindre, ibland kan jag hänvisa till någon som vet mer.

Om Mindfulness;

Kroese, Andries J: Uppnå mer med mindre stress. Bazar Förlag AB, Stockholm 2007.

Kroese, Andries J: Minska din stress med meditation. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2000.

Kabat Zinn, Jon: Vart du än går är du där. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2005.

Kabat Zinn, Jon: Full carastrophe living – how to cope with stress, pain and illness using Mindfulness meditation. Piatkus Books, London 1996 och 2008.

Kabat Zinn, Jon: Hitta hem till dig själv – 108 lektioner i Mindfulness. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2009.

Kåver, Anna: Att leva ett liv, inte vinna ett krig – om acceptans. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2004 och 2007.

Kåver, Anna, Nilsonne Åsa: Tillsammans. Om medkänsla och bekräftelse. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2007.

Nilsonne, Åsa: Vem är det som bestämmer i ditt liv? – om Mindfulness. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2004 och 2007.

Nilsonne, Åsa: Mindfulness i hjärnan. Bokförlaget Natur och kultur, Tryck WS Bookwell, Finland 2009.

Nath Hanh, Tcich: Vi är redan framme! Utgiven av Eva Bellander, Grahns Tryckeri, Lund 2005.

Nath Hanh, Tcich:Minfdfulness – Ögonblickens under. Lind & Co. Utgivningsår 1975.Nyupplaga tryckt i Finland av Bookwell 2012.

Schenström, Ola: Mindfulness i vardagen – vägar till medveten närvaro. Viva förlag, Stockholm 2007.

Tolle, Eckhart: The power of now. Hodder and Stoughton, Storbritannien 2001.

Williams Mark et al: Mindfulness – En väg ur nedstämdhet. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2008.

CD-böcker

Kabat-Zinn, Jon: Wherever you go there you are. Mindfulness meditation in everyday life. Read by the author. A Macmillan Audiobooks, New York 1994, 2004.

Schenström, Ola; Mer mindfulness i vardagen. Uppläst av författaren. Bonnier Audio, Stockholm, 2010.

Om KBT;

Kåver, Anna; KBT i utveckling – En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2006.

Miller, W et al; Motiverande samtal. Kriminalvårdens förlag, Norrköping 2006.

Ramnerö, Jonas et al; Betendets ABC – En introduktion till Behavioristisk psykoterapi. Studentlitteratur, Lund 2006.

Hälsa och välbefinnande;

Antonovsky, Aaron; Hälsans mysterium. Bokförlaget Natur och Kultur, Köping 1991.

Berger, Barbara; De 10 mentala lagarna. Richters, Malmö 2003.

Uvnäs Moberg, Kerstin; Lugn och beröring – Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Bokförlaget Natur och Kultur, Falköping 2003.

Basal Kroppskännedom;

Dropsy, Jacques; Den harmoniska kroppen.Bokförlaget Natur och Kultur, Danmark 2000.

Roxendal, Gertrud et al; Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila.Bokförlaget Natur och Kultur, Falköping 2006.

Filosofi;

Lama, Dalai; Meditationens stadier. Richters, Falun 2002.

Lama, Dalai; Lycka! Richters, Malmö 2002.

Lama, Dalai; Etik för ett Nytt millenium. Richters, Avesta 2003.

Lama, Dalai; Ett öppet hjärta. Richters, Avesta 2005.

Lama, Dalai; Råd från hjärtat. Bazar förlag, Uppsala 2003.

Lama, Dalai; Kärlek. Damm förlag, Malmö 2006.

Annonser
Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s